Ověření podmínek pro dosažení minimálního počtu kreditů pro zápis
do dalšího ročníku studia na Právnické fakultě UK v Praze
Do jakého ročníku se chcete zapsat?
Kolik máte kreditů celkem?
Kolik máte kreditů ze všech volitelných předmětů vyučovaných jak na Právnické fakultě,
tak na všech ostatních fakultách naší univerzity?
Kolik máte kreditu z volitelných předmětů vyučovaných pouze na právnické fakultě
(tj. takových, jejichž kód začíná HV)?