Vítejte v Tiskařském centru PF UK
Anonymní přístup

Vítejte v průvodci Evidenčním systémem Tiskařského centra - ESTC

Nápověda je strukturována jako příručka vysvětlující jednotlivé postupy a pojmy. Kliknutím na ikonu [+] rozbalíte příslušnou sekci, opětovným kliknutím na ikonu [-] jí opět v případě potřeby sbalíte. Kliknutím na ikonu [^] se vrátíe zpět na začátek nápovědy.


Úvod, první kroky, přihlášení do systému [-] [^]

Vážení klienti a klientky, děkujeme, že jste se rozhodli využít služeb Tiskařského centra Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Věříme, že budete s našimi službami spokojeni a poctíte nás vaším zájmem i v budoucnu.
V následujících odstavcích se pokusíme vysvětlit užívání Evidenčního systému tiskařského centra (dále jen ESTC) včetně pojmosloví a procesů při zpracování vašich zakázek.
Systém pracuje v zásadě ve dvou režimech viditelných pro veřejnost - v anonymním režimu a v režimu přihlásení. V anonymním režimu - přístupném komukoliv, kdo zadá adresu této webové stránky do svého internetového prohlížeče - je k dispozici přehled aktuálně realizovaných zakázek a jejich stav (jeden ze tří stavů - "Zařazeno do fronty", "Zpracováváno", "Připraveno k převzetí", které odpovídají postupným krokům při zpracování jednotlivých zakázek.
Další veřejně přístupnou funkcí je náhled ceníku Tiskařského centra, kde jsou popsány ceny za jednotlivé typy materiálu, formátů papíru, dokončovacích prací apod.
Další je tato nápověda, kterou právě čtete, a poslední položkou v menu a tudíž i funkcí v anonymním režimu je přihlášení do systému, kudy se dostáváme k samotnému jádru věci. Do systému se lze přihlásit uživatelským číslem, tzv. UKČO - UK číslo osoby - které je uvedeno pod fotkou na průkazce studenta nebo zaměstnance. Tato průkazka by měla být k dispozici jakémukoliv pracovníku či studentu pracujícím či studujícím na Univerzitě Karlově v Praze. Heslo pro přihlášení je totožné s heslem do Studijního informačního systému nebo jakékoliv jiné aplikace podporující tzv. CAS (centrální autentizační služba UK) hesla.
Pozn. systém ESTC a služby tiskařského centra jsou sice primárně určeny zaměstnancům a studentům Právnické fakulty UK, ale realizaci zakázek provádíme i pro ostatní zaměstnance a studenty Univerzity karlovy jako takové. S tím souvisí i to, že ESTC se lze přihlásit pouze s UKČO - není k dispozici registrace nového uživatele, záznamy se vytváří automaticky při prvním platném přihlášení s údaji pro CAS.

Popis rozhraní - menu a užívaných pojmů [+] [^]

Proces zpracování zakázky od založení po převzetí [+] [^]

Struktura zakázky [+] [^]