Vítejte v Tiskařském centru PF UK
Anonymní přístup
Aktuální ceník služeb tiskařského centra PF UK
cena zakázky je účotána v TJ (Tiskové Jednotky) a je spočtena jako součet cen jednotlivých zadaných parametrů. Každý výtisk je tvořen jednou či více kopiemi, podle zadaných parametrů - cena se pak podle toho násobí(formát papíru, typ papíru - materiál, oboustrannost tisku, barevný tisk - to vše násobeno počtem stran (pro vícestránkové předlohy)). Ke každé kopii je dále přičtena cena za daný typ vazby. Finální cena je poté vynásobena koeficientem zvolené časové priority. 1 Kč = 1 TJ pro tisk z tiskových jednotek užívaných při tisku a reprografickém tisku v učebnách a knihovně.
Upozornění: zakázka se začíná zpracovávat až při zaplacení.
Koeficienty ceny podle rozměru (formátu) strany
A41
A32
A50.6
A60.5
A240
A180
A0160
<A60.4
SRA32.5
 
Koeficienty ceny podle typu papíru (gramáž, typ)
Plain 80g1
Plain 100g1.1
Gloss Coated 140g1.6
Plain 280g2
Supergloss 210g2
Color Specific 80g1.4
 
Koeficienty ceny podle časové priority
Do 1 hodiny2
Do 1 pracovního dne1.2
Do 5 pracovních dnů1
Déle než 5 pracovních dnů0.9
 
Ceny vazeb (za každou jednu kopii výtisku)
Bez vazby0
Sešití v rohu0.1
Sešití 2x po straně0.1
Thermalbind (>100 listů a zároveň <5 kopií)30
Brožura (<100 stran, A3 strana = A4 brožura etc)0.2
Lepená vazba (>100 stran >50 kopií +obal)30
Diplomová/rigorózní/disertační práce150
 
Barevný tisk3
Oboustranný tisk0.8
Specifické ceny
Kroužková plastová vazba30,- plus 2,- za každých započatých 20 listů
Sešívání v rohu/2x po straně pro >30 a <60 listů0.5 Kc/vazba
Sešívání v rohu/2x po straně pro >60 listů2 Kc/vazba